Tärkein Muu Kansallinen riskipääomayhdistys (NVCA)

Kansallinen riskipääomayhdistys (NVCA)

Vuonna 1973 perustettu kansallinen riskipääomayhdistys (NVCA) on pääomasijoitusyhtiöiden, yritysten tukijoiden ja yksityishenkilöiden organisaatio, joka on sitoutunut sijoittamaan ammattimaisesti yksityistä pääomaa uusiin yrityksiin. Omilla sanoillaan ne ovat olemassa 'määritellä, palvella ja edustaa pääomasijoitus- ja pääomasijoitusteollisuuden etuja' edistämällä muun muassa riskipääoman ja yrittäjyysyhteisöjen yleisen edun mukaisia ​​etuja.

NVCA pyrkii lisäämään ymmärrystä investointien tarpeellisuudesta nuoriin yrityksiin ja niiden rooliin Yhdysvaltojen talouden yleisessä terveydentilassa. Tätä varten se pyrkii stimuloimaan riskipääomavirtaa kehittyville ja kehittyville yrityksille. Sen tarkoituksena on myös edistää viestintää yhteisyritysten välillä kaikkialla Yhdysvalloissa ja pyrkii parantamaan venture-prosessin tuntemusta hallituksessa, yliopistoissa ja yleisessä liike-elämässä. Näiden toimintojen tueksi NVCA tekee tutkimusta, isännöi koulutus- ja verkko-ohjelmia sekä toimii jäsentensä tiedonvälityskeskuksena. Se asettaa tutkimustuloksensa saataville useissa julkaisuissa, kuten julkaisuissa Pääomasijoitustutkimuksen vuotuiset taloudelliset vaikutukset, työpaikkojen luominen, lainsäädäntö- ja sääntelykysymysten asiantuntija-analyysi ja muita tieteellisiä teoksia. NVCA: n kautta saatavat erityistiedot sisältävät toimialatilastoja, riskipääomauutisia ja riskipääomayritysten luetteloita. NVCA: n pääkonttori sijaitsee osoitteessa 1655 North Fort Myer Drive, Suite 850, Arlington, VA 22209; 703-524-2549. Yhdistys ylläpitää myös verkkosivustoa osoitteessa www.nvca.org.NVCA: n verkkosivustolla julkaistun raportin, jonka mukaan pääomasijoitusten varainhankinta jatkoi vahvaa vauhtia vuoden 2006 ensimmäisellä vuosineljänneksellä, pääomasijoitusyhtiöiden pääoman varainhankinta alkoi voimakkaalla tahdilla vuonna 2006 hyvin myönteisen vuoden 2005 jälkeen. raportissa ilmoitettujen rahastojen määrä oli 194 ja pääomasijoituksia oli hieman yli 26 miljoonaa dollaria.

YRITYSPÄÄOMA

Uusien yritysten omistajien, joilta puuttuu vakuus ja kokemus perinteisen pankkirahoituksen hankkimiseksi, on usein haettava varoja muualta. Monet yrittäjät hakevat 'pääomasijoitusta' epävirallisesti hankkiakseen siemenrahaa ystäviltä, ​​perheeltä tai varakkailta henkilöiltä, ​​jotka ovat halukkaita sijoittamaan riskin. Toiset tietysti hakevat rahoitusta ammattimaisilta yrityksiltä. Näissä tapauksissa uusi yritys arvioi minkä tahansa määrän liiketoimintasuunnitelmia selvittääkseen, millä on suurimmat onnistumismahdollisuudet, ja esittelee suunnitelman mahdollisille riskipääomayrityksille. Uuden hankkeen rahoittavalla pääomasijoitusyrityksellä on jatkuva suhde aloittelevaan yritykseen, joka tarjoaa valmennusta, koulutusta, johtoasiantuntemusta ja muita palveluja ja jolla on usein paikka nuoren yrityksen hallituksessa. Jos pääomasijoitusyhtiö hyväksyy yrityksesi rahoitettavaksi, odota organisaation osallistuvan aktiivisesti liiketoimintasi muokkaamiseen.

kuka seurustelee Alex Aiono

NVCA: n mukaan riskipääomayritysten käyttämät varat tulevat useista lähteistä, mukaan lukien institutionaaliset sijoittajat, kuten eläkerahastot, säätiöt ja säätiöt, vakuutusyhtiöt, varakkaat yksityishenkilöt, ammattimaiset rahanhoitajat, ulkomaiset sijoittajat ja itse pääomasijoittajat.james debarge, jr.

NVCA-JÄSENYYS

NVCA tukee aktiivisesti julkista politiikkaa, joka on hyödyllistä yrittäjä- ja venture-yhteisöille. Yhdistys tarjoaa myös koulutusohjelmia, jotka ovat jäsenille kaikkialla Yhdysvalloissa. Ohjelmia hoitavat alan tutkijat, ammattilaiset ja analyytikot. Lisäksi NVCA tarjoaa sekä jäsenille että heidän kohdeyrityksilleen suunnatun johtaja- ja upseerivakuutusohjelman, joka tarjoaa riskienhallinnan ja vahinkosuojauksen.

Alueellinen jäsenkomiteaohjelma, yhteysryhmien verkosto, joka edustaa jäseniä eri puolilta Yhdysvaltoja, työskentelee NVCA: n hallituksen ja henkilöstön kanssa suunnitellakseen ja tehostaakseen yhdistyksen tarjoamia ohjelmia. Valiokunnat, joihin kuuluu jäseniä kustakin kuudesta alueesta, ovat koulutus, suhdetoiminta, tutkimus, veropolitiikka ja muut. Lopuksi, NVCA: n tytäryhtiö, American Entrepreneurs for Economic Growth (AEEG), pyrkii 'toimimaan yhtenäisenä äänenä yrittäjiä koskevissa julkisen politiikan kysymyksissä'. Se edustaa tuhansia pienten yritysten omistajia ja johtajia ympäri maata.

NVCA: lla on useita potentiaalisten jäsenten vaatimuksia. Jäsenyyden (kutsusta) hakevien on oltava pääomajärjestöjä, sijoitusneuvojia, yrityssijoittajia tai buyout-rahastoja. Jäsenten ei tarvitse olla kokopäiväisiä pääomasijoittajia, mutta heidän päätoimialallaan on oltava riskipääoman käyttöönotto. Niiden on myös edustettava pääomarahastoja ja käytettävä ammattimaista lähestymistapaa ennen sijoitusta ja sen jälkeen, mukaan lukien jatkuvan kiinnostuksen ylläpitäminen sponsoroimiinsa yrityksiin. Yrityksen johtajien on oltava Yhdysvaltain kansalaisia ​​tai ulkomaalaisia, ja heidän on toimittava Yhdysvalloissa sijaitsevasta toimistosta. Lisäksi jäsenten on sijoitettava vähintään miljoonan dollarin suuruisesta erillisestä Yhdysvaltain riskipääomarahastosta. Lopuksi jäsenten liiketoimintaan on sovellettava Yhdysvaltojen verotusta ja lakeja. Maksut ovat skaalautuvia ja riippuvat hallinnoitavan pääoman määrästä.RAAMATTU

Pitkä, Mark H. Uuden yrityksen rahoittaminen . Adams Media, 2000.

Lundgren, Douglas A. Riskipääoma: arvovaltainen opas sijoittajille, yrittäjille ja johtajille . McGraw-Hill, 1998.

Mendell, Emily. Pääomavarainhankinta jatkoi vahvaa vauhtia vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä . NVCA ja Thomson Venture Economics, huhtikuu 2006.

Gran gustinin nettovarallisuus 2016

'Kansallinen riskipääomayhdistys ja Dow Jones VentureOne -julkaisu, joka julkaisi ensimmäisen kerran tutkimuksen erilaisista käytännöistä ja asenteista riskipääomalla tuettujen yhtiöiden hallituksissa.' PR Newswire . 10. huhtikuuta 2006.

Whitford, David. 'Voimme korjata kaiken: Naiset voivat pelata VC-peliä ja voittaa suuria.' Fortune-pienyritys . 1. huhtikuuta 2006.