Tärkein Johtaa 5 tehokkaan johtajuuden edellyttämää emotionaalista älykkyyttä

5 tehokkaan johtajuuden edellyttämää emotionaalista älykkyyttä

Tunneälyn tiedetään yleisesti olevan keskeinen osa tehokasta johtajuutta. Kyky olla havainnollisesti sopusoinnussa itsesi ja tunteidesi kanssa sekä hyvä tilannetietoisuus voivat olla tehokas työkalu tiimin johtamiseen. Tunneiden tuntemista, ymmärtämistä ja niihin vastaamista, stressin voittamista tällä hetkellä ja tietoisuutta siitä, miten sanasi ja tekosi vaikuttavat muihin, kuvaillaan emotionaaliseksi älykkyydeksi. Emotionaalinen älykkyys johtajuutta varten voi koostua näistä viidestä ominaisuudesta: itsetietoisuus, itsensä hallinta, empatia, suhteiden hallinta ja tehokas viestintä.

kuinka vanha on ana cheri

Navy SEAL-veteraanina, yrittäjänä, motivoivana puhujana ja yhden maan nopeimmin kasvavien digitaalisen markkinoinnin virastojen johtajana olen kokenut monia tunteita ja tiedostanut hyvin, kuinka näillä tunteilla voi olla positiivinen tai negatiivinen vaikutus kykyni innostaa ja johtaa joukkuetta. Monet ihmiset yrittävät sulkea tunteensa, mutta niin paljon kuin vääristämme, kieltämme ja haudatamme tunteitamme ja muistojamme, emme voi koskaan poistaa niitä.Voit oppia olemaan emotionaalisesti itsenäinen ja hankkia ominaisuuksia, jotka antavat sinulle emotionaalisen älykkyyden, liittymällä ydin-tunteisiin, hyväksymällä ne ja olemalla tietoinen siitä, miten ne vaikuttavat päätöksisiisi ja tekoihisi.

Mahdollisuus yhdistää emotionaalisen älykkyyden käyttäytymistä ja haasteita työpaikan suorituskyvyssä on valtava etu poikkeuksellisen tiimin rakentamisessa. Yksi yleisimmistä tekijöistä, jotka johtavat säilyttämisongelmiin, ovat viestinnän puutteet, jotka aiheuttavat irtautumista ja epäilyjä.

Johtaja, jolla ei ole emotionaalista älyä, ei pysty arvioimaan tehokkaasti johtamiensa tarpeita, haluja ja odotuksia. Johtajat, jotka reagoivat tunteistaan ​​suodattamatta niitä, voivat aiheuttaa epäluottamusta henkilöstöönsä ja vaarantaa vakavasti heidän työsuhteensa. Reagoiminen arvaamattomiin tunteisiin voi olla haitallista kokonaiskulttuurille, asenteille ja positiivisille tunteille yritystä ja tehtävää kohtaan. Hyvien johtajien on oltava tietoisia itsestään ja ymmärrettävä, kuinka heidän suullinen ja sanaton viestintänsä voi vaikuttaa joukkueeseen.Auttaakseni ymmärtämään tehokkaan johtamisen edellyttämiä emotionaalisen älykkyyden taitoja, suosittelen määrittämään, missä olet alla olevien elementtien suhteen.

Itsearviointi: Tämä voidaan määritellä kyvyksi tunnistaa omat tunteet, vahvuudet, heikkoudet, arvot ja ajurit ja ymmärtää niiden vaikutus muihin.

Ilman pohdintaa emme voi todella ymmärtää kuka olemme, miksi teemme tiettyjä päätöksiä, mihin olemme hyviä ja mihin jäämme. Jotta voisit saavuttaa maksimaalisen potentiaalisi, sinun on luotettava siihen, kuka olet, ymmärtämällä hyvä ja huono. Ne, joilla on vahva käsitys siitä, kuka he ovat ja mihin haluavat työskennellä, voivat parantaa itseään säännöllisesti.kuinka pitkä teri hautaja on

Itsesääntely : Tunnetaan myös nimellä kuria. Tähän sisältyy häiritsevien tunteidemme hallinta tai suuntaaminen ja sopeutuminen muuttuviin olosuhteisiin, jotta tiimi pysyy positiivisessa suunnassa.

Johtajilla ei ole varaa menettää viileäänsä. Rauhallisuus on tarttuvaa, samoin kuin paniikki. Kun otat johtajan roolin, sinulla ei ole enää varaa paniikkiin, kun asiat stressaavat. Kun pysyt rauhallisena ja positiivisena, voit ajatella ja kommunikoida tiimisi kanssa selkeämmin.

Empatia ja myötätunto: Empatia on kyky laittaa itsesi jonkun toisen kenkiin ja ymmärtää, miten he voivat tuntea tai reagoida tiettyyn tilanteeseen. Kun ihmisellä on empatiaa, kyky tuntea myötätunto on avoin. Tunne, jonka tunnemme vastauksena kärsimykseen, motivoi halua auttaa.

Mitä enemmän voimme olla yhteydessä muihin, sitä paremmin ymmärrämme, mikä motivoi tai häiritsee heitä.

Parisuhteen käsittely: Et voi muodostaa syviä yhteyksiä muihin, jos olet hajamielinen. Monilla meistä on perheitä, muita velvoitteita ja hullu tehtävälista, mutta terveiden ja tuottavien suhteiden rakentaminen ja ylläpitäminen on välttämätöntä kyvylle saada korkeampi emotionaalinen äly.

Sinulla on oltava kyky kommunikoida tehokkaasti ja hallita suhteita kunnolla siirtääkseen ihmisryhmä haluttuun suuntaan.

Tehokas kommunikointi: SEAL-joukkueissa sinun on tehtävä kolme asiaa virheettömästi ollaksesi tehokas operaattori ja tiimin jäsen: Liiku, ammu ja viesti. Viestintä on äärimmäisen tärkeää. Tutkimukset osoittavat, että tehokas viestintä on 7% sanoistamme sanoista ja 93% sävy ja kehon kieli.

kuinka vanha nummen husaari on

Väärinkäsitykset ja viestinnän puute ovat yleensä useimpien ihmisten ongelmien perusta. Epäonnistuminen kommunikoida tehokkaasti työpaikalla aiheuttaa turhautumista, katkeruutta ja hämmennystä työntekijöiden keskuudessa. Tehokas viestintä voi poistaa esteet ja rohkaista vahvistamaan työpaikkasuhteita. Kun työntekijät tietävät roolinsa yrityksessä ja ymmärtävät, miten he hyötyvät kokonaissuunnasta ja visiosta, on tunne arvosta ja suorituksesta. Hyvä viestintä johtaa linjaukseen ja yhteiseen tarkoituksen tunteeseen.

Tunneäly on tehokas työkalu, joka on kriittinen tavoitteiden ylittämiselle, kriittisten työsuhteiden parantamiselle ja terveellisen, tuottavan työpaikan ja organisaatiokulttuurin luomiselle.